Sigurno uništenje dokumentacije

Uštedite u poslovanju ODMAH, postavite naše sigurnosne konzole (kapacitet 120L) za prikupljanje dnevno proizvedene poslovne dokumentacije, CD-a, DVD-a koji se dalje ne koriste. Odvoz tjedno, svakih 15 dana, mjesečno ili na poziv ovisno o potrebama.

Sukladno novoj regulativi za zaštitu osobnih podataka /GDPR/ koja je u primjeni od 25.05.2018.

Izdavanje certifikata o sigurnom uništenju dokumentacije i optičkih medija u skladu sa NSA/CSS 02 01 i DIN 32757 razina 6

Praćenje statusa pošiljke putem mail-a.
U skladu sa zahtjevima korisnika moguć IP daljinski nadzor uništenja, snimka uništenja, prisustvo uništenju i sl.
Za svoje klijente prema zahtjevu uništavamo i klasificiranu dokumentaciju u skladu sa Zakonskim propisima